Daesh (IS) offer måste få upprättelse för att våga tro på
demokratin. Förövare måste lagföras i en rättsstat.

Bakgrund
Sverige har sedan flera decennier tillbaka inom sina gränser hyst en ökande och allt mer aktiv våldsbejakande islamistisk verksamhet. Vissa migranter var redan radikaliserade till våldsbejakande islamistisk extremism, innan de anlände till Sverige. Andra individer har i den våldsbejakande svenska religiösa miljön radikaliserats till extremister. Radikaliserade islamister har frekvent rest från Sverige för att förena sig med terrorstämplade grupper som Al Qaida, Al Shabab, Islamiska Staten med flera andra terrorgrupper.

  • Anmälan är upprättad, och är riktad mot de ca 300 personer vilka av Säpo dokumenterats som våldsbejakande islamistiska extremister.
  • Säpo har registrerat de ca 300 dokumenterade individerna för att de har rest från Sverige till Syrien och Irak. Där de anslutit sig till terrorgruppen Daesh (den så kallade Islamiska Staten, IS) och liknande terrorgrupper.
  • De ca 300 dokumenterade individerna har anmälts för medhjälp till mord, grov misshandel, grov våldtäkt, människorov med flera andra brott i Brottsbalken kapitel 3, 4, 6 och ”Kårlagen” 18 kap 4 § BrB. Till detta kommer den särskilda lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

Klicka här för att läsa hela anmälan >>

Sverige har inte agerat på något sätt för att ställa de individer till svars som frivilligt stött och hjälpt Daesh (IS) att både expandera sitt territorium och bibehålla kontrollen däröver.

Sveriges demokrati vilar på dess grundlagar och lagsamlingar. Demokratin ska skyddas utifrån dessa lagar på ett rättssäkert och klokt sätt. Detta har den offentliga makten hittills misslyckats med. Därför har ingen av de IS-anhängare som återvänt lagförts.

Faran ökar för Sveriges demokrati och nationella säkerhet allt eftersom de hemvändande extremisterna ökar i antal. Efter återvändandet till Sverige har de ”hemvändande” möjligheten att, tillsammans med sina likasinnade bröder och systrar, planera sina framtida handlingar i Sverige och internationellt.

De offer som överlevt vad Daesh (IS) och andra terrorstämplade grupper utsatt dem för är i behov av upprättelse som bygger på en rättvis lagtolkning och trygghet i Sverige.

Kommer Sverige att i tid hinna ge offren skydd och upprättelse?
eller
Kommer Sverige fortsätta att ge skydd åt förövare och deras medhjälpare?

Klicka här för att läsa vittnesmål från Daesh/IS offer >>

Dela hemsidan i sociala medier:

Vi som står bakom denna hemsida är