Donera

Detta projekt står helt fritt från statliga eller kommunala bidrag. Vi är därför beroende av donationer från personer som stödjer vårt syfte. Donationerna vi får in går till att täcka de omkostnader som projektet för med sig. I syfte att vara transparenta kommer alla bidrag att redovisas.

Allt överskott kommer att gå till att stötta offren och deras anhöriga. Förslag på vilket sätt detta ska göras tas tacksamt emot.

I dagsläget saknar vi ett konto. Men om du vill stödja oss så kan du skicka ett mail till demokrati.upprattelse@gmail.com så hör vi av oss när vi har upprättat ett konto.