F.M. från Raqqa

Jag Heter F.M jag har bott med min man och mina 4 barn i Al Raqqa som blivit ett center till Dae’sh Extremisterna organisation.

Vad har jag sett jag kommer att glömma aldrig i mitt liv, jag ska vara rädd av dem kriminella dödarna som kalla sig själva Muslimer och dem känner inte friden.

Jag bekräftar att vi levde förut I politiskt förtryck, men utanför politiskt live hade vi våra fri vilja , och få vi göra vad som helst utan gränser.

Och vad vi har förlorat efter kriget var säkerheten.

Vi har bott i frid, men på grund av Daesh i våran by Alraqqa allt blivit ändrades. Och rädsla varit hos oss alla ( i varje hus).

Några av vad har jag sett med mina ögon, jag och min man promenerade, och jag hade min svart Nekab,(Borkaa) på mig , en stängd bil kommet bredvid oss , och kunde vi se ett mänskligt huvud framför oss , bilen stoppade och en man stiget av ,mannen hade skägg, han var inte från våra byn. Och han tåg huvudet och kastade den inne i bilen. Så tand vad finns i bilen och hur många slaktat huvud fanns där?!