Kontakter med myndigheter

Kommentar från före detta överåklagaren Sven-Erik Alhem

Den före detta överåklagaren Sven-Erik Alhem kommenterade polisanmälan på följande sätt i en artikel på SVT Västs hemsida:

Behövs ingen anmälan för att inleda utredning

Enligt den före detta överåklagaren Sven-Erik Alhem behövs ingen anmälan för att inleda en förundersökning när det gäller misstankar om den här sortens brott. Polis och åklagare har rätt – och oftast även en skyldighet – att ex officio, (juridisk term för eget initiativ) inleda en förundersökning.

– Särskilt viktigt är det om det finns tydliga uppgifter i samhället som skulle kunna ge grund för att anta att ett grovt brott har begåtts. Det är alltså inte så att polis och åklagare ”sitter och väntar” på att en anmälan ska komma in för att agera. Vad de brottsbekämpande myndigheterna gör/inte gör skyddas ofta av sekretess.

”Politisk agenda”

Sven-Erik Alhem ser vissa problem med den här polisanmälan som enligt honom har en stark politisk agenda.

– Risken är att man här hamnar i en återvändsgränd.

Här finns länken till hela artikeln: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/is-svenskar-anmals-av-goteborgspolis